Ofte Stillede Spørgsmål


Hvorfor knirker min trappe

… Træ arbejder, da træ er et levende materiale. Det betyder at træet svinder/udvider sig i forhold til den luftfugtighed trappen befinder sig i. Der opstår derfor naturlige ændringer i træets dimensionen som følge heraf. Spændingslyde som følge af samme årsag kan forekomme, og høres som mindre smæld, knas eller knirkelyde.

Hvorfor revner mine trin ...

Især på større reposer, vil der være store udsving pga større spændinger, og derfor ses det oftest at reposplader flækker. 

Skal min trappe opfylde bygningsreglementets krav ...

Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed. Det betyder, at det er kommunalbestyrelsen, der vejleder borgere og virksomheder i byggesager. Det er også kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i byggesager. Derfor skal du som køber oplyse din leverandør om evt. krav til trappen er fremsat fra disse.

Krav til trapper som opsættes intern i boliger ...

I bygnings reglementet er der ikke konkrete  krav til trapper som opsættes intern i boliger. DTF har derfor udarbejdet nogle anbefalinger som sikre at trappen bliver fornuftig at anvende.
Dansk Trappe Kontrol er en kontrolordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af Danske træ og ståltrappefabrikanter. Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.
Dansk Trappe Kontrol | Rørhaven 3 | 7100 Vejle | 86 94 55 12 | info@dtkinfo.dk Webdign & CMS by MCB Denmark