Ofte Stillede Spørgsmål


DS 1140 / SBI 271 og Trætrapper..

I forlængelse af den nye statikerordning, som trådte i kraft sidste år, er der kommet mere fokus på anbefalinger og dokumentation, herunder statiske beregninger på trætrapper. Disse beregninger er kompliceret og kostbare at udføre.

Selvom foreningens medlemmer har produceret trapper efter de samme håndværksmæssige forskrifter igennem mange år og at der endnu ikke er registreret nogle udfordringer med kollaps så giver de nye anbefalinger og  beregninger udfordringer. I tilfælde hvor der kræves statiske beregninger er foreningens medlemmer således tvunget til at tage forbehold for, at en evt. beregning kan kræve andre dimensioner/udformning af trappen end normalt. Det er derfor vigtigt at det inden trappen produceres oplyses af køber om sådanne beregninger er påkrævet.

Den statiske beregning er ligeledes en væsentlig fordyrelse af trappen.

I  f.eks. Tyskland som Sverige, hvor der produceres mange trætrapper  er man underlagt de samme EU-regler men her efterspørges de statiske beregninger ikke ligesom anbefalingerne er anderledes.

I forlængelse af ovennævnte er Trappeforeningen i dialog med de relevante parter - DI - Træinformation. Det forventes at dette arbejde vil medføre ændrede forudsætninger at udføre beregningerne efter således at teori og praktik sammenstemmes.

Hvorfor knirker min trappe

… Træ arbejder, da træ er et levende materiale. Det betyder at træet svinder/udvider sig i forhold til den luftfugtighed trappen befinder sig i. Der opstår derfor naturlige ændringer i træets dimensionen som følge heraf. Spændingslyde som følge af samme årsag kan forekomme, og høres som mindre smæld, knas eller knirkelyde.

Hvorfor revner mine trin ...

Især på større reposer, vil der være store udsving pga større spændinger, og derfor ses det oftest at reposplader flækker. 

Skal min trappe opfylde bygningsreglementets krav ...

Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed. Det betyder, at det er kommunalbestyrelsen, der vejleder borgere og virksomheder i byggesager. Det er også kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i byggesager. Derfor skal du som køber oplyse din leverandør om evt. krav til trappen er fremsat fra disse.

Krav til trapper som opsættes intern i boliger ...

I bygnings reglementet er der ikke konkrete  krav til trapper som opsættes intern i boliger. DTF har derfor udarbejdet nogle anbefalinger som sikre at trappen bliver fornuftig at anvende.

Hvornår skal trappen ind i byggeprocessen?

En trætrappe bør altid monteres sidst i byggeprocessen således at det undgås at fugtigheden i trædelene ændre sig samt at trappen får mærker.

Hvis ikke montage af trappen kan vente bør der andetsteds på pladsen opsættes en midlertidig trappe til brug

for håndværkerne.

Knastgennemslag

Knast- gennemslag i malede træemner er et almindelig kendt fænomen idet træ er et levende materiale som indeholder harpiks og knaster. Harpiks har en tendens til at bløde igennem i knasterne og give gul/brune områder i malingen.

Tilknyttet fil:    harpiksgennemslag.pdf (3125 Kb)

Visuel bedømmelse af malerarbejde...

En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag.

Forventninger til reparation af malede/lakerede overflader..

Ved montagearbejder kan det forekomme at der opstår skrammer på det færdige produkt selvom montøren naturligvis passer på.

Man må derfor i en vis udstrækning acceptere reparation af det færdige produkts overflade på montagestedet.

Disse reparationer vil afhængig af trappens placering ofte kunne ses i indirekte lys.

Hvilke tolerancer er gældende for glasværn

Alt efter hvilken type glas der er anvendt i gelænderet er der forskellige krav til tolerancerne både hvad angår

dimensionering og udseende.

Hvilke krav er der til dimensioneringen af glasværn

Kravene til glasværn er fastsat i BR18(bygningsreglementet) hvori der bl.a. henvises til lastnormen.

Som medlem af DTK skal leverandøren sikre sig at gelænderet som en samlet konstruktion kan opfylde disse krav enten ved beregning

eller ved at opfylde glasindustriens anbefalinger.

Dansk Trappe Kontrol er en kontrolordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af Danske træ og ståltrappefabrikanter. Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.
Dansk Trappe Kontrol | Rørhaven 3 | 7100 Vejle | 86 94 55 12 | info@dtkinfo.dk Webdign & CMS by MCB Denmark