Bestemmelser


Tekniske bestemmelser DTK

De tekniske bestemmelser er et regelsæt for virksomheder tilsluttet Dansk Trappe Kontrol. Medlemmerne er underlagt disse tekniske bestemmelser og bliver kontrolleret i henhold til dem.

Teknisk beskrivelse ståltrapper

Teknisk beskrivelse trætrapper

Tabel til EN 942

Tabel til EN 350-2016

right-box -MEDLEMMER right-box - KVALITETS GARANTI right-box -UDBUDS MATERIALE
Dansk Trappe Kontrol er en kontrolordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af Danske træ og ståltrappefabrikanter. Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.
Dansk Trappe Kontrol | Rørhaven 3 | 7100 Vejle | 86 94 55 12 | info@dtkinfo.dk Webdign & CMS by MCB Denmark