StåltrapperKontrol:

DTK-mærkede ståltrapper er blandt andet kontrolleret for:

Styrke, så kravene til en bærende konstruktion opfyldes.
Min. 5% af alle konstruktionssvejsninger svarer til sømklasse A.
Alle konstruktionssvejsninger er udført af certificerede svejsere.
Stålkvalitet dokumenteret som svejsbar.
Klik her på et firmanavn herunder for at se en præsentation af den enkelte producent.

Sundby Trapper A/S
Smedevej 6
Sundby M.
7950 Erslev
Tlf. 97 74 62 77
E-post : info@sundby-trapper.dk

Scan Trapper A/S
Cedervej 12
7400 Herning
Tlf. 97 21 33 88
E-post : mail@scantrapper.dk 

Klemas Trapper ApS
Holsted Park 24
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 91
E-post : info@klemas-trapper.dk

Søren O Stål & Montage
Nørre Lindvej 26
7400 Herning
Tlf. 20842680
E-post : s.o@staalogmontage.dk
right-box -MEDLEMMER right-box - KVALITETS GARANTI right-box -UDBUDS MATERIALE
Dansk Trappe Kontrol er en kontrolordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af Danske træ og ståltrappefabrikanter. Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.
Dansk Trappe Kontrol | Rørhaven 3 | 7100 Vejle | 86 94 55 12 | info@dtkinfo.dk Webdign & CMS by MCB Denmark