Udbudsmateriale


Udbudsmateriale

Teknisk beskrivelse for DTK ståltrapper

Leverancen skal være CE mærket iht. EN 1090-1&2

 

Krav til Producenten:

Producenten skal overholde kravene i DTK: Dansk Trappe Kontrol ordningen

Producenten skal anvende kvalitetsstyringssystem der overholder kravene i DS/EN ISO 3834 for de relevante udførelsesklasser.

Producenten skal opfylde kravene i DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2, herunder kravene til kvalificeret svejsekoordinator, NDT omfang og anvendelse af verificerede WPSér.

Inden produktionens igangsættelse skal der fremsendes tegninger til godkendelse.

 

 

Krav til udførelse:

Konstruktionen udføres i EXC 2, hvis ikke andet er angivet

Trappen skal dimensioneres iht. gældende Eurocodes.

Svejsere skal have relevante svejsecertifikater iht. EN 287-1 eller DS/EN ISO 9606-1

Arbejdet skal udføres af faglig kompetente medarbejdere og i god håndværksmæssig kvalitet.

Svejsninger skal fremstå jævne og ensartede.

Svejsesprøjt skal være fjernet, inden overfladebehandling.

 

 

Materialekrav:

Stålkvalitet: Min S 235 JR, ved varmforforzinkning skal det sikres at stålet er egnet til varmforzinkning

Materialecertifikat 3.1 eller 2.2 skal foreligge

Boltevarer skal være iht. statiske beregninger og aktuel miljøklasse

Glas: Iht. vejledning fra Glasindustrien Kanter skal være slebne eller polerede, frie hjørner skal være stødte eller rundede.

 

 

Overfladebehandling:

Varmforzinket iht. DS/EN ISO 1461. Evt efterreparation iht. vejledning fra danske

varmforzinkere

Sandblæsning til Sa 2½, grundmalet 2 x 40 μm, færdigmales efter montage under anden

entreprise

Pulverlakeret/færdigmalet  i ral XXXX, glans XX

 

Rustfri stål: Bejdset Overflade, Glasblæst overflade, Slebet overflade, Poleret overflade

Træ: Olieret, Lakeret

 

Teknisk beskrivelse for DTK Trætrapper

For hver ordre skal der foreligge tegningsmateriale, der som minimum viser en plantegning samt beskriver trappen. På tegningen skal alle hovedmål være angivet og materialet skal være forsynet med nødvendige detaljer i passende målestok.

 

Herudover skal trappen være beskrevet med hensyn til trappetype, træart for trin og vanger, håndliste, værn samt overfladebehandling.

 

Krav til producenten:

Produktionen skal foregå under ledelse af en person (værkfører, driftsleder, direktør eller indehaver) der er ansvarlig for alle forhold vedrørende den interne kontrol og kvalitet samt for indkøbte dele og komponenter og råmaterialer. Dette kræver et nøje kendskab til de tekniske bestemmelser.

 

Virksomheden skal råde over lagerkapacitet for råtræ, delkomponenter samt færdige trapper der sikre fugtindholdet i træmaterialet.

 

Træet skal holde en fugtighed på 8 +/-2%

 

Produktionslokalerne skal være udført og indrettet på en sådan måde, at materialerne både halv- og helfabrikata kan bearbejdes og opbevares uden at lide klimatiske eller anden overlast.

 

Grundlaget for kontrol af træ til trætrapper er DS/EN 932 (Træ i snedkerarbejde)

 

Der kan forekomme propning/udfyldning af knaster mm. udfyldning med kunststoffer kan foretages når  det anvendte stof er formstabil og forenelig med de midler der anvendes til overfladebehandling.

 

Der kan anvendes forskellige træsorter/arter til henholdsvis trin og vanger, når der tages hensyn til træmaterialets egenskaber i relation til EN 350-2016 bilag 2.

 

Limtræ – ved anvendelse af sammenlimede emner skal produktion og kontrol af de laminerede emner på alle væsentlige punkter være i overensstemmelse med vejledningen fra lim leverandøren og limen skal være godkendt til indendørs brug.

 

Snedkerlimtræ i hårdtræ skal i princippet fremstilles efter regler i overensstemmelse med overstående, det skal dog godtgøres at den anvende lim er godkendt til limning af den pågældende træsort.

 

Alle skruer, bolte og beslag skal være af anerkendt fabrikat og konstruktion for at sikre styrke, bestandighed og funktion.

 

Overfladebehandling – med hver ordre der er overfladebehandlet, Skal der følge en beskrivelse af den pågældende overfladebehandling og anvisning på evt. videre behandling samt vedligeholdelse.

Dansk Trappe Kontrol er en kontrolordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af Danske træ og ståltrappefabrikanter. Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.
Dansk Trappe Kontrol | Rørhaven 3 | 7100 Vejle | 86 94 55 12 | info@dtkinfo.dk Webdign & CMS by MCB Denmark